17. 10. 2019  14:45 Hedviga
Akademický informační systém

Pracoviště - Organizačné oddelenie dekana


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefon: +421 221 022 204Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam