18. 10. 2019  15:18 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Študijné oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

070903     Študijné oddelenie
Telefón: +421 221 022 107, +421 918 687 987Fax: -- neuvedené --E-mail: studium@fiit.stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam