26. 10. 2020  14:52 Demeter
Akademický informační systém

Pracoviště - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Nenalezena žádná vyhovující data.