24. 9. 2020  7:40 Ľuboš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.