28. 1. 2020  15:10 Alfonz
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra technológie stavieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010270     Katedra technológie stavieb
Telefón: +421 232 888 560Fax: +421 252 968 811E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém