18. 10. 2019  13:08 Lukáš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

901121     Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Ing. Mária Búciová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty