18. 11. 2019  0:23 Eugen
Akademický informačný systém

Pracoviská - Útvar medzinárodných vzťahov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

901112     Útvar medzinárodných vzťahov
Web: www.stuba.sk
Telefón: +421 917 669 373Fax: -- neuvedené --E-mail: lenka.molnar@stuba.sk
Vedúci: Ing. Lenka Hrudková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty