1. 11. 2020  0:20 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informační systém

Pracoviště - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefon: +421 232 888 615
Fax: +421 252 921 184
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --