26. 10. 2020  13:04 Demeter
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010280     Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 232 888 615
Fax: +421 252 921 184E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --