31. 10. 2020  11:55 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek
|
|
DTC||KPRFEI
|
NCTS
|
|2SP||TIŠ_||
ÚEAE
|
|ÚE||ÚJFI||ÚRK
|
|VCSaST||ZÚEaI

039000     Dekanát FEI STU
Telefón: +421 260 291 135, +421 265 427 123
Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          039110     Pedagogické oddelenie
Telefón: +421 260 291 546Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
039120     Knižnica
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Jana Braunová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          
039100     Sekretariát dekana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
039101     Kancelária dekana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

                    039102     Referát kontroly a administratívnych činností
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


          
039200     Sekretariát tajomníka
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Telefónny zoznamProjekty


          
          
039220     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslava Ostrihoňová
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
039222     Referát ekonomiky práce a sociálnych činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          
039224     Referát personálnych činností
Telefón: +421 260 291 501Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          039227     Referát mzdového účtovníctva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          039230     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 260 291 475Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
                    
039231     Referát účtovníctva a ekonomiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
                    
039232     Referát plánovania a rozpočtu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          039233     Referát evidencie a správy majetku
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          039203     Referát pracovných ciest
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
          
039201     Referát spoločných činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
039210     Referát správy registratúrneho strediska
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
039202     Referát správy registratúrneho strediska
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
          
039250     Referát pracovných ciest
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
039140     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          039130     Podpora realizácie výsledkov VVČ
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
039160     Referát BOZP a PO
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          039150     Výpočtové stredisko
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030720     Centrum STU pre informatizáciu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030750     Danube Transfer Centres
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030330     Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Telefón: +421 260 291 794
Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030610     Kancelária pre rozvoj FEI STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


030740     Národné centrum telemedicínskych služieb
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030100     Skúšobňa FEI STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030690     Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


030730     Študentská jedáleň FEI
Telefón: +421 260 291 578Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

038340     Technologický inštitút športu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
038342     Oddelenie správy telovýchovných zariadení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
038341     Oddelenie telesnej výchovy
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


038000     Technologický inštitút športu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030400     Ústav automobilovej mechatroniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

032000     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Telefón: +421 260 291 831Fax: +421 265 425 826
Sekretariát: -- neuvedené --

033000     Ústav elektroniky a fotoniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

034000     Ústav elektrotechniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

035000     Ústav informatiky a matematiky
Telefón: +421 260 291 266
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Sekretariát: -- neuvedené --

036000     Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


037000     Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

031000     Ústav robotiky a kybernetiky
Telefón: +421 260 291 351, +421 265 429 521
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030790     ÚVZ Nemecká
Telefón: +421 486 182 240Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030780     Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030660     Výskumno-vývojové centrum SMART-CITY
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

030670     Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --