19. 10. 2019  11:35 Kristián
Akademický informačný systém

Pracoviská - Študentský domov Jura Hronca a Nikosa Belojanisa


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

970731     Študentský domov Jura Hronca a Nikosa Belojanisa
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam