4. 6. 2020  1:40 Lenka
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dek
|
|DTC
|
|
KPRFEI
|
||
|
|
TIŠ_
|
TIŠ|ÚAM
|
|
ÚE||ÚJFI|ÚMIKT|ÚRK|
|
VCSaST|VVCSC|

039000     Dekanát FEI STU
Telefon: +421 260 291 135, +421 265 427 123
Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039110     Pedagogické oddelenie
Telefon: +421 260 291 546Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
039120     Knižnica
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Jana Braunová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          
039100     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
039101     Kancelária dekana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039102     Referát kontroly a administratívnych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039200     Sekretariát tajomníka
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039220     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslava Ostrihoňová
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          039222     Referát ekonomiky práce a sociálnych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              039224     Referát personálnych činností
Telefon: +421 260 291 501
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              039227     Referát mzdového účtovníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          039230     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 260 291 475
Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
                    
039231     Referát účtovníctva a ekonomiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
          
039232     Referát plánovania a rozpočtu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
039233     Referát evidencie a správy majetku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039203     Referát pracovných ciest
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
039201     Referát spoločných činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
039210     Referát správy registratúrneho strediska
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039202     Referát správy registratúrneho strediska
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039250     Referát pracovných ciest
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039140     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          039130     Podpora realizácie výsledkov VVČ
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          039160     Referát BOZP a PO
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          039150     Výpočtové stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslav Peško
Sekretariát: -- neuveden --

030720     Centrum STU pre informatizáciu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030750     Danube Transfer Centres
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030330     Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Telefon: +421 260 291 794Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznam


030610     Kancelária pre rozvoj FEI STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


030740     Národné centrum telemedicínskych služieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030100     Skúšobňa FEI STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030690     Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


030730     Študentská jedáleň FEI
Telefon: +421 260 291 578
Fax: +421 265 420 415
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

038340     Technologický inštitút športu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty	ProjektyPublikaceBrožura publikací


          
038342     Oddelenie správy telovýchovných zariadení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
038341     Oddelenie telesnej výchovy
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

038000     Technologický inštitút športu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030400     Ústav automobilovej mechatroniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

032000     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Web: www.ueae.fei.stuba.sk
Telefon: +421 260 291 831
Fax: +421 265 425 826
Sekretariát: -- neuveden --

033000     Ústav elektroniky a fotoniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


034000     Ústav elektrotechniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

035000     Ústav informatiky a matematiky
Telefon: +421 260 291 266Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

036000     Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

037000     Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

031000     Ústav robotiky a kybernetiky
Telefon: +421 260 291 351, +421 265 429 521
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat


030790     ÚVZ Nemecká
Telefon: +421 486 182 240Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030780     Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030660     Výskumno-vývojové centrum SMART-CITY
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030670     Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --