25. 8. 2019  12:26 Ľudovít
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dek|CSTUI|DTC|IKAL|KPRFEI|KPEU|NCTS|SKU|ŠJ|TIŠ_|TIŠ|ÚAM
ÚEAE|ÚEF|ÚE|ÚIM|ÚJFI|ÚMIKT|ÚRK|ÚVZN|VCSaST|VVCSC|ZÚEaI

039000     Dekanát FEI STU
Telefon: +421 260 291 135, +421 265 427 123Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          039100     Referát kontroly a administratívnych činností
Telefon: +421 265 427 123Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          039110     Pedagogické oddelenie
Telefon: +421 260 291 546Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Elena Bilková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          039120     Knižnica
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Jana Braunová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          039200     Dekanát
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


                    039220     Personálne oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslava Ostrihoňová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyZávěrečné práce


                    039230     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 260 291 475Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Simona Kolenčíková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    039210     Referát správy registratúrneho strediska
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Martin Kováč
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


                    039250     Referát pracovných ciest
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          039130     Podpora realizácie výsledkov VVČ
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          039140     Projektové stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          039160     Referát BOZP a PO
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          039150     Výpočtové stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslav Peško
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPřehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPřehled vypsaných témat


030720     Centrum STU pre informatizáciu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030750     Danube Transfer Centres
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030330     Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Telefon: +421 260 291 794Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací


030610     Kancelária pre rozvoj FEI STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


030690     Kancelária programov Európskej únie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030740     Národné centrum telemedicínskych služieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030100     Skúšobňa FEI STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030730     Študentská jedáleň FEI
Telefon: +421 260 291 578Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

038340     Technologický inštitút športu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty	ProjektyPublikaceBrožura publikací
Garantované předměty ProjektyPublikaceBrožura publikací


          038342     Oddelenie správy telovýchovných zariadení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          038341     Oddelenie telesnej výchovy
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


038000     Technologický inštitút športu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030400     Ústav automobilovej mechatroniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


032000     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Web: www.ueae.fei.stuba.sk
Telefon: +421 260 291 831Fax: +421 265 425 826E-mail: miriam.szabova@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


033000     Ústav elektroniky a fotoniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


034000     Ústav elektrotechniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


035000     Ústav informatiky a matematiky
Telefon: +421 260 291 266Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Dr. rer. nat. Martin Drozda
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


036000     Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


037000     Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


031000     Ústav robotiky a kybernetiky
Telefon: +421 260 291 351, +421 265 429 521Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


030790     ÚVZ Nemecká
Telefon: +421 486 182 240Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030780     Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030660     Výskumno-vývojové centrum SMART-CITY
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030670     Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --