6. 6. 2020  4:43 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Dek
|
|DTC|
|
|
|
|
2SP
|
||
|
||ÚE
|
|
|
ÚMIKT
|
ÚRK|ÚVZN
|
VCSaST||

039000     Dekanát FEI STU
Telefon: +421 260 291 135, +421 265 427 123
Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
039110     Pedagogické oddelenie
Telefon: +421 260 291 546
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039120     Knižnica
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Jana Braunová
Sekretariát: -- neuveden --

          039100     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
039101     Kancelária dekana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039102     Referát kontroly a administratívnych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039200     Sekretariát tajomníka
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    
039220     Oddelenie ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
                    
039222     Referát ekonomiky práce a sociálnych činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
                    039224     Referát personálnych činností
Telefon: +421 260 291 501Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                              039227     Referát mzdového účtovníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    039230     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 260 291 475
Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Simona Kolenčíková
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
039231     Referát účtovníctva a ekonomiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          
039232     Referát plánovania a rozpočtu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
          039233     Referát evidencie a správy majetku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039203     Referát pracovných ciest
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039201     Referát spoločných činností
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
039210     Referát správy registratúrneho strediska
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

                    039202     Referát správy registratúrneho strediska
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam


          
          
039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Martin Kováč
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
Telefonní seznamBrožura publikací


          
          
039250     Referát pracovných ciest
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          039140     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Telefonní seznamBrožura publikací


          039130     Podpora realizácie výsledkov VVČ
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039160     Referát BOZP a PO
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
039150     Výpočtové stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030720     Centrum STU pre informatizáciu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030750     Danube Transfer Centres
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030330     Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
Telefon: +421 260 291 794Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací
Garantované předměty Telefonní seznamBrožura publikací


030610     Kancelária pre rozvoj FEI STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030740     Národné centrum telemedicínskych služieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030100     Skúšobňa FEI STU
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030690     Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


030730     Študentská jedáleň FEI
Telefon: +421 260 291 578
Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

038340     Technologický inštitút športu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          038342     Oddelenie správy telovýchovných zariadení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          038341     Oddelenie telesnej výchovy
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikace
Brožura publikací
Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací


038000     Technologický inštitút športu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030400     Ústav automobilovej mechatroniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

033000     Ústav elektroniky a fotoniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

034000     Ústav elektrotechniky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


035000     Ústav informatiky a matematiky
Telefon: +421 260 291 266
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


036000     Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


037000     Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

031000     Ústav robotiky a kybernetiky
Telefon: +421 260 291 351, +421 265 429 521
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030790     ÚVZ Nemecká
Telefon: +421 486 182 240
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030780     Výskumné centrum svetla a svetelnej techniky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030660     Výskumno-vývojové centrum SMART-CITY
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

030670     Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky FEI STU
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --