22. 10. 2020  12:02 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU|
|
SjF
|
FEI
|
|
|MTF
|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor:
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
Kvestor:
 
 
 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:
  

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Děkan:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajemník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
  
Pracoviště
ZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznam
Projekty
PracovištěOrgányKontaktní odděleníProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikacePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:
Telefon:+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Děkan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajemnice:
 
 
 
 

Fakulta architektúry a dizajnu
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefon:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Děkan:
Tajemnice:
  
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Děkan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:Ing. Alica Tibenská