6. 6. 2020  0:40 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU
|
|
|
|
FCHPT|FA|
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
  
Pracoviště
ZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Učebny
Informace o univerzitě
PublikaceZávěrečné práceInformace o univerzitě

 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefon:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Gabriela Kuzmová
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
 
 
Děkan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:
Ing. Alica Tibenská
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:
Telefon:+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Ľubica Palatinusová