22. 10. 2020  12:24 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
SjF|FEI|
|
FAD
|
|

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
http://www.svf.stuba.sk
Telefón:+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Dekan:
Tajomník:
  
 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
valeria.torokova@stuba.sk
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Dekan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:
 
 

 
 

Fakulta architektúry a dizajnu
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajomníčka:Ing. Anna Karácsonyová