6. 6. 2020  1:12 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU|SvF|
|
FEI|FCHPT|FA|MTF
|

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefón:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Dekan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajomník:
  
Pracoviská
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciOrgányProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikácií

  

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:http://www.fei.stuba.sk
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:+421 265 420 415
 
 
Dekan:
Tajomník:
  
 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Alena Michalová
 
 

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
 
 
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:Ing. Alica Tibenská