16. 10. 2019  17:32 Vladimíra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Archív STU


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

902010     Archív STU
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Mária Boriková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty