13. 10. 2019  22:34 Koloman
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra technických zariadení budov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010290     Katedra technických zariadení budov
Telefón: +421 259 274 711Fax: +421 252 961 137E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém