17. 6. 2019  11:45 Adolf
Akademický informační systém

Pracoviště - Centrum výpočtovej techniky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

VSNS|VSVM|CN|ÚIS

902081     VS Námestie slobody
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Róbert Jaroška, Ing. Július Binder
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


902082     VS Vazovova - Mýtna
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Rudolf Šlavka
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


902085     Centrum nákupu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefon: +421 252 494 320Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Eva Tarová, Ing. Emilia Košuthová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam