28. 10. 2020  1:40 Dobromila
Akademický informačný systém

Pracoviská - VS Vazovova - Mýtna


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

902082     VS Vazovova - Mýtna
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci