19. 11. 2019  5:58 Alžbeta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra jazykov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010330     Katedra jazykov
Telefón: +421 232 888 262Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Dagmar Špildová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce