27. 1. 2020  15:43 Bohuš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Úsek informačných systémov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

902086     Úsek informačných systémov
Vazovova 5, 81243 Bratislava
Telefón: +421 252 494 320Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Eva Tarová, Ing. Emilia Košuthová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam