20. 10. 2019  4:03 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra telesnej výchovy


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010340     Katedra telesnej výchovy
Telefón: +421 259 274 556Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Zuzana Hikl, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií