17. 10. 2019  15:40 Hedviga
Akademický informačný systém

Pracoviská - Správa ÚZ ŠDaJ


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

970701     Správa ÚZ ŠDaJ
Telefón: +421 252 496 134, +421 252 497 721, +421 252 497 722, +421 252 497 725Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam