2. 6. 2020  11:35 Xénia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav súdneho znalectva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 232 888 700Fax: +421 252 967 848E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce