14. 10. 2019  15:02 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav súdneho znalectva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

010320     Ústav súdneho znalectva
Telefón: +421 259 274 700Fax: +421 252 967 848E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Zora Petráková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém