15. 12. 2019  21:19 Ivica
Akademický informačný systém

Pracoviská - Odbor poznatkového manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

AKK|PUR|ORLZI|VV|VYD

069310     Oddelenie akademickej knižnice
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedúci: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069330     Oddelenie Public Relation
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069340     Oddelenie vedy a výskumu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 015Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


069320     Oddelenie vydavateľstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedúci: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam