24. 1. 2020  10:54 Timotej
Akademický informační systém

Pracoviště - Odbor poznatkového manažmentu


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

AKK|PEŠF|PUR|ORLZI|VV|VYD

069310     Akademická knižnica
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 324, +421 918 646 030Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedoucí: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


069360     Oddelenie projektov EŠIF
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Monika Pinkasová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


069330     Oddelenie Public Relation
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

069340     Oddelenie vedy a výskumu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 918 646 015Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


069320     Vydavateľstvo
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedoucí: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam