29. 5. 2020  16:27 Vilma
Akademický informačný systém

Pracoviská - Odbor poznatkového manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
||VV|VYD

069310     Akademická knižnica
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030
Fax: +421 906 068 499
Vedúci: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuvedené --

069360     Oddelenie projektov EŠIF
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Monika Pinkasová
Sekretariát: -- neuvedené --


069330     Oddelenie Public Relation
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034
Fax: +421 906 068 499
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069340     Oddelenie vedy a výskumu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 015
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069320     Vydavateľstvo
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033
Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --