25. 10. 2020  3:21 Aurel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Odbor poznatkového manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

||PUR
|
ORLZI
|
VV|VYD

069310     Akademická knižnica
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030
Fax: +421 906 068 499
E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

069360     Oddelenie projektov EŠIF
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


069330     Oddelenie Public Relation
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034
Fax: +421 906 068 499
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci


069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069340     Oddelenie vedy a výskumu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 918 646 015
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069320     Vydavateľstvo
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033
Fax: +421 906 068 499
Sekretariát: -- neuvedené --