28. 2. 2020  13:46 Zlatica
Akademický informačný systém

Pracoviská - Odbor poznatkového manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069300     Odbor poznatkového manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 355, +421 915 847 111Fax: +421 906 068 499E-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk
Vedúci: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce