18. 1. 2020  1:13 Bohdana
Akademický informačný systém

Pracoviská - Tajomník


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

EKO|BZŽP|PREV|VO|UZ ŠJ|UZ ŠDMU

069410     Ekonomické oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 661Fax: -- neuvedené --E-mail: jana.matejova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jana Matejová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069480     Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069420     Oddelenie prevádzky
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 665Fax: -- neuvedené --E-mail: maria_markovicova@stuba.sk
Vedúci: PhDr. Mária Markovičová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069470     Oddelenie verejného obstarávania
Paulínska 16, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004Fax: -- neuvedené --E-mail: barbora.lukacikova@stuba.sk
Vedúci: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003Fax: +421 906 068 499E-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam