1. 10. 2020  2:08 Arnold
Akademický informačný systém

Pracoviská - Tajomník


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
BZŽP
|
|
VO|
|

069410     Ekonomické oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 948 936 661
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069480     Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069420     Oddelenie prevádzky
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 665Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069470     Oddelenie verejného obstarávania
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004
Fax: -- neuvedené --
E-mail: barbora.lukacikova@stuba.sk
Vedúci: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuvedené --

069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003
Fax: +421 906 068 499
E-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --