17. 10. 2019  2:08 Hedviga
Akademický informačný systém

Pracoviská - Tajomník


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069400     Tajomník
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 908 674 066Fax: -- neuvedené --E-mail: tajomnik.mtf@stuba.sk
Vedúci: Ing. Alica Tibenská
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií