12. 8. 2020  2:38 Darina
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

SDEK

069610     Sekretariát dekana
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 905 301 751, +421 906 068 165
Fax: +421 906 068 199E-mail: ivona.remenarova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam