19. 8. 2019  10:07 Lýdia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Sekretariát dekana


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069610     Sekretariát dekana
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 301 751, +421 906 068 165Fax: +421 906 068 199E-mail: ivona.remenarova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Ivona Remenárová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam