22. 9. 2019  1:39 Móric
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie akademickej knižnice


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069310     Oddelenie akademickej knižnice
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedúci: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam