1. 10. 2020  21:33 Arnold
Akademický informačný systém

Pracoviská - Vydavateľstvo


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069320     Vydavateľstvo
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedúci: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuvedené --