21. 9. 2019  6:37 Matúš
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie vydavateľstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069320     Oddelenie vydavateľstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedúci: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam