12. 11. 2019  21:52 Svätopluk
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie Public Relation


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069330     Oddelenie Public Relation
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií