22. 9. 2019  16:21 Móric
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ekonomické oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069410     Ekonomické oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 661Fax: -- neuvedené --E-mail: jana.matejova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jana Matejová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam