1. 10. 2020  23:50 Arnold
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie prevádzky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069420     Oddelenie prevádzky
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 948 936 665
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --