21. 10. 2019  17:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie prevádzky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

069420     Oddelenie prevádzky
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 665Fax: -- neuvedené --E-mail: maria_markovicova@stuba.sk
Vedúci: PhDr. Mária Markovičová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam