14. 12. 2019  19:33 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

050907     Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam