28. 1. 2020  15:20 Alfonz
Akademický informačný systém

Pracoviská - Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

030690     Stredisko pre projekty a spoluprácu s praxou
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Martin Donoval, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty