19. 10. 2019  12:17 Kristián
Akademický informační systém

Pracoviště - Dekanát


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

PO|EO|RSRS|TPO|RPC

039220     Personálne oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Miroslava Ostrihoňová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyZávěrečné práce


039230     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 260 291 475Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Simona Kolenčíková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


039210     Referát správy registratúrneho strediska
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Martin Kováč
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací


039250     Referát pracovných ciest
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam