20. 10. 2019  5:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Dekanát


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

PO|EO|RSRS|TPO|RPC

039220     Personálne oddelenie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslava Ostrihoňová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce


039230     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 260 291 475Fax: +421 265 420 415E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Simona Kolenčíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


039210     Referát správy registratúrneho strediska
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Martin Kováč
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


039250     Referát pracovných ciest
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam