7. 7. 2020  15:09 Oliver
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav architektúry obytných budov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

051110     Ústav architektúry obytných budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --