5. 6. 2020  18:16 Laura
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

052120     Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --