5. 6. 2020  16:44 Laura
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

053130     Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém