21. 10. 2020  1:21 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

054140     Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Roman Rosina
Sekretariát: -- neuvedené --