25. 5. 2020  1:39 Urban
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav interiéru a výstavníctva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

055150     Ústav interiéru a výstavníctva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --